تبلیغات...

تأثیر تبلیغات بر زندگی روزمره، به عنوان یکی از شاخه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی است و نوپا بودن این صنعت در کشور، موجب می شود که نگاهی عمیق و دقیق به آن داشته باشیم. شناخت مشکلات و تنگناهای تبلیغات و آسیب شناسی تبلیغات در کشور به دلیل سرعتی که در گسترش یافتن تبلیغات بوجود آمده و توجهی که اخیراً در کشور به آن شده است لازم و ضروری می باشد. برای حل مشکلات، لازم است با انتخاب شاخص های صحیح گامهای مناسبی در این راه برداریم. با وجود حجم فراوان تبلیغات و انواع محصولاتی که تبلیغ می شوند آیا تاکنون اندیشیده ایم که چه میزان در امر تبلیغ موفق بوده ایم؟
تبلیغات در زمان قدیم در مقایسه با تبلیغات امروزی خیلی ساده بود، با وجود این هدف اساسی از آگهی همان بود که امروز هم هست، بدین معنی که منظور از آن ایجاد ارتباط برای دادن اطلاعات و ایده ها به گروهی از مردم بود که موجب تغییر یا تقویت رفتار آنها بشود.
(گزیده ای از مقاله کالبد شکافی عوامل درگیر در عرصه تبلیغات ایران- دکتر محمود محمدیان)
/ 0 نظر / 20 بازدید